Uw bestelling wordt geleverd op het adres dat u hebt opgegeven bij het plaatsen van de bestelling.

Als het artikel op voorraad is, wordt de leveringsdatum vastgesteld rekening houdende met de twee volgende factoren :

1. de expeditie-termijn (48 tot 72 uur) : verificatie aangaande de betrouwbaarheid van de door u aan ons verstrekte gegevens, te rekenen vanaf het moment dat uw betaling gehonoreerd wordt (conform Artikel 8) + klaarmaken van uw bestelling + het in behandeling nemen door de transporteur.

2. de leveringstermijn van uw pakket door de transporteur van onze keuze.

De vóór 12 uur geplaatste bestelling zal de dag zelf in behandeling worden genomen indien het product op de Site wordt aangegeven als zijnde op voorraad. Het pakket zal vervolgens door de transporteur in behandeling worden genomen en bij u afgeleverd binnen een termijn van 48-72 uur.

Wij raden u aan bij ontvangst van uw bestelling na te gaan of de geleverde producten overeen komen met uw bestelling en niet beschadigd zijn, en in voorkomend geval de betreffende onregelmatigheid op de afleveringsbon aan te geven in de vorm van een handgeschreven voorbehoud, vergezeld van uw handtekening.

Onverminderd de toepasselijke wettelijke garanties, raden wij u aan om op zo kort mogelijke termijn contact met ons op te nemen om deze reserves kenbaar te maken :

Per e-mail aan : kontakt@salamandres-steamers.nl

De pakketten worden verstuurd volgens de gegevens die heeft verstrekt tijden het opnemen van de bestelling. Als deze informatie niet correct blijkt te zijn, of niet voldoende, kunnen we hier niet voor verantwoordelijk worden gehouden v.w.b. de aanbieding van het pakket. Elk pakket dat aan ons geretourneerd wordt vanwege incomplete of verkeerde adressering, of omdat het niet wordt afgehaald door de geadresseerde, zal enkel op kosten van de geadresseerde opnieuw worden verzonden.