Wettelijke bedenktijd

Particulieren :  U heeft 30 dagen om af te zien van een aanschaf gedaan op onze site www.salamandres-steamers.nl. Deze termijn vangt aan op het moment dat het pakket bij u is afgeleverd. Dit bedenkrecht kan worden uitgeoefend zonder financiële strafkorting. Dit recht op retournering is slechts van toepassing op producten die bestemd zijn voor particulier gebruik (zie art. 3 betreffende productinformatie), in de originele staat (ongebruikt) en compleet (verpakking, accessoires, gebruiksaanwijzing etc.) Artikelen die incompleet, beschadigd, gebruikt of vuil door de Klant worden geretourneerd, worden niet door ons terug genomen. Als een retourzending niet voldoet aan deze regels zal niet tot terugbetaling worden overgegaan.

Vul het formulier in en voeg het toe aan het pakket: ANNULERINGS FORMULIER

Voor elke zending die aan Salamandres door de koper geretourneerd wordt in het kader van een verzoek om terugbetaling, maar die door de koper geopend of gebruikt is, houdt Salamandres een vast bedrag van € 30,00 in (opnieuw verpakken, reparatie, herstel, waardeverlies).

Professionals : Het recht op bedenktijd is niet van toepassing op aankopen door professionals.

In het geval van terugbetaling, betaalt Salamandres u rechtstreeks terug via de bankkaart waarmee u de Paypal-transactie heeft uitgevoerd, op zijn laatst binnen 14 dagen, volgende op de datum waarop u uw recht op bedenktijd hebt uitgeoefend, op expliciete voorwaarde dat we uw retournering ontvangen hebben (handtekening voor het aangenomen pakket).

Terugzending

Vul het formulier in en voeg het toe aan het pakket: ANNULERINGS FORMULIER

Elke terugzendingen dienen plaatst te vinden via de Post (of andere transporteur).

Hierbij dient te worden opgemerkt dat de portokosten hiervan ten laste komen van de klant als niet aan de voorwaarden wordt voldaan. Voor wat betreft de periode die gedekt wordt door de verlengde garantietermijn, dient de klant het apparaat te retourneren aan :
Salamandres
Service Europa
1 pavé de la cornue
60620 Rosoy en Multien
Frankrijk